logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawarła w ubiegłym miesiącu 18 kontraktów na budowę autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic o łącznej długości ponad 323 km.

Droga ekspresowa S3
6 października br. GDDKiA zawarła kontrakt na zaprojektowanie i zbudowanie drogi ekspresowej S3 na odcinku Legnica – Jawor. Odcinek ten, długości prawie 20 km, połączy się z budowanymi obecnie odcinkami S3: Nowa Sól – Legnica (na północy) i Jawor – Bolków (na południu). Na wykonawcę tej inwestycji wybrano konsorcjum firm Eurovia i Warbud, które zrealizuje ją za kwotę ok. 316 mln zł. Nowa droga ma być gotowa za 36 miesięcy od daty podpisania umowy (z wyłączeniem okresów zimowych, od 15 grudnia do 15 marca, w których będą prowadzone prace).

Z kolei 20 października br. podpisana został umow na budowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła „Zielona Góra Północ” (obecnie „Północna”) do węzła „Niedoradz” długości 13,3 km, a także umowę na dofinansowanie ze środków unijnych dobudowy drugich jezdni na wszystkich odcinkach S3 w województwie lubuskim. Na wykonawcę tej inwestycji wybrano konsorcjum firm: Budimex (lider) i Ferrovial Agroman, które złożyło w przetargu najkorzystniejszą ofertę. Budowa odcinka ma kosztować ponad 194 mln zł, a czas na realizację inwestycji to 22 miesiące (z wyłączeniem okresów zimowych). Zakres robót budowlanych przewiduje budowę lewej jezdni S3, dróg zbiorczych i serwisowych oraz budowę/przebudowę dróg poprzecznych, systemu odwodnienia, a także dostosowanie infrastruktury technicznej i urządzeń ochrony środowiska do potrzeb drogi ekspresowej. Ponadto, zostaną przebudowane węzły „Zielona Góra Północ”, „Zielona Góra Południe” i „Niedoradz”.

Droga ekspresowa S5
Z kolei 12 października br. w siedzibie bydgoskiego oddziału GDDKiA podpisano umowy na zaprojektowanie i budowę siedmiu odcinków drogi ekspresowej S5, zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Łączna długość tych odcinków to prawie 130 km, a łączna wartość kontraktów opiewa na ponad 3,2 mld zł. Droga ekspresowa S5, biegnąca z południa na północ, połączy cztery wielkie aglomeracje: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz oraz Gdańsk. Będzie więc jedną z głównych tras drogowych o dużym znaczeniu dla gospodarki kraju, w tym dla rozwoju portu w Gdańsku. A oto wykonawcy poszczególnych odcinków S5 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:
• odcinek 1: Nowe Marzy – Dworzysko, wykonawca – Impresa Pizzarotti, wartość kontraktu ponad 374,7 mln zł, długość odcinka 23,3 km,
• odcinek 2: Dworzysko – Aleksandrowo, wykonawca – Impresa Pizzarotti, wartość kontraktu 409,7 mln zł, długość odcinka 22,4 km,
• odcinek 3: Aleksandrowo – Tryszczyn, wykonawca – konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor (lider), Trakcja PRKiI, wartość kontraktu 369 mln zł, długość odcinka 14,7 km,
• odcinek 4: Tryszczyn – Białe Błota, wykonawca – konsorcjum firm: Polaqua, Dragados, wartość kontraktu ponad 328,4 mln zł, długość odcinka 13,5 km,
• odcinek 5: Białe Błota – Szubin, wykonawca – Impresa Pizzarotti, wartość kontraktu ponad 259,9 mln zł, długość odcinka 9,7 km,
• odcinek 6: Szubin – Jaroszewo, wykonawca – konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor (lider), Trakcja PRKiI, wartość kontraktu ponad 351,9 mln zł, długość odcinka 19,3 km,
• odcinek 7: Jaroszewo – granica województwa, wykonawca – konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (lider), Mirbud, wartość kontraktu ponad 421,8 mln zł, długość odcinka 25,1 km.

Na wszystkich tych odcinkach S5 powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Zostaną też zbudowane obiekty inżynierskie i nowe węzły drogowe, chodniki, ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe, miejsca obsługi podróżnych oraz obwody utrzymania dróg. Ponadto, wykonawcy, z którymi podpisano umowy, zbudują (lub przebudują) m.in. urządzenia infrastruktury drogowej oraz urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt itp.). Według harmonogramu, prace budowlane na drodze ekspresowej S5 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego będą prowadzone w latach 2017-201

Droga ekspresowa S6
Również 6 października br. GDDKiA podpisała umowę z firmą Budimex na zaprojektowanie i budowę 14,6 km odcinka Płoty – Kiełpino drogi ekspresowej S6. Wartość kontraktu to prawie 254 mln zł. 9 października br. podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę kolejnego odcinka (długości 24 km) S6 - Kiełpino – Kołobrzeg. Inwestycję zrealizuje konsorcjum firm PolAqua i Dragados za nieco ponad 455 mln zł.

Niebawem rozpoczną się prace przy budowie trzeciego, 20 km odcinka drogi ekspresowej S6, łączącego Nowogard z miejscowością Płoty. Wykonawcą, podpisanego 23 października br. kontraktu o wartości ponad 390,2 mln zł, będzie firma Mosty Łódź. Realizowany odcinek S6 będzie jednocześnie północno-zachodnią obwodnicą miejscowości Płoty.

Natomiast 29 października br. została podpisana umowa na zaprojektowanie i budowę 24, 2 km odcinka Ustronie Morskie – Koszalin. Na jego wykonawcę GDDKiA wybrała konsorcjum firm Strabag Infrastruktura Południe i Strabag, które zobowiązało się zrealizować tę inwestycję za ponad 436,8 mln zł. Termin zakończenia budowy tych odcinków ustalono na koniec kwietnia 2019 roku.

Umowy przewidują, że wykonawcy zbudują dwujezdniowe drogi ekspresowe, węzły drogowe (w pierwszym przypadku „Wicimice” i „Kiełpino”, „Kołobrzeg Zachód” w drugim, „Nowogard Wschód” i „Wyszogóra” w trzecim oraz „Borkowice” i „Dobre” w czwartym). Ponadto powstaną m.in. wiadukty, mosty, estakady, przejścia dla zwierząt i przepusty nad ciekami, a także drogi dojazdowe do obsługi ruchu lokalnego. Zadaniem wykonawcy będzie również budowa sieci elektroenergetycznych i wodociągowych oraz infrastruktury służącej ochronie środowiska (ekranów akustycznych, siatek wygradzających, urządzeń podczyszczających wody opadowe).

GDDKiA podkreśla, że po zawarciu kontraktu na budowę odcinka Ustronie Morskie – Koszalin łączna długość realizowanych obecnie fragmentów S6 przekroczyła 100 km. Na podpisanie zaś czeka jeszcze umowa na budowę odcinka S6 od węzła „Kołobrzeg Zachód” do węzła „Ustronie Morskie”, a na rozstrzygnięcie przetarg na budowę obwodnic Koszalina i Sianowa.

Droga ekspresowa S7
Natomiast 9 października br. GDDKiA podała, że wkrótce rozpoczną się prace na obu odcinkach ekspresowej „siódemki” od Koszwał do Elbląga, bo właśnie podpisano kontrakty na ich realizację. Odcinek S7 od Koszwał do Nowego Dworu Gdańskiego, długości ok. 20,4 km, zrealizuje Metrostav, a od Nowego Dworu Gdańskiego do Kazimierzowa pod Elblągiem długości ok. 19,1 km – Budimex. Wartość pierwszego kontraktu wynosi ponad 1,642 mld zł, a drugiego – ponad 1,576 mld zł.

Do zadań wykonawcy pierwszego odcinka – oprócz zaprojektowania i zbudowania dwujezdniowej drogi wraz niezbędną infrastrukturą ochrony środowiska i siecią uzbrojenia – będzie należała także m.in. budowa 2 nowych węzłów drogowych „Cedry Małe” i „Dworek”, 18 mostów (w tym 2 przez Wisłę), dróg o znaczeniu lokalnym i wojewódzkim o łącznej długości 24,7 km oraz dróg dojazdowych o łącznej długości 18,2 km i serwisowych długości 0,5 km, a także ok. 7,5 km ciągów pieszych i pieszo-rowerowych. Natomiast na odcinku Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo powstaną 2 węzły drogowe „Żuławy – Wschód” i „Elbląg – Zachód”, 14 mostów, prawie 3,5 km ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, 12,4 km dróg o znaczeniu lokalnym i wojewódzkim oraz 17,5 km dróg dojazdowych i 1,7 km serwisowych. Ponadto, wykonawca zajmie się uzbrojeniem terenu, całą infrastrukturą drogową oraz ochrony środowiska (zbuduje m.in. 13 przejść dla małych i dużych zwierząt oraz 3,2 km ekranów chroniących przed hałasem).

GDDKiA podkreśla, że realizowana trasa S7 przebiega przez trudny do budowy teren Żuław, gdzie występują bardzo niekorzystne warunki geologiczne. W podłożu bowiem zalegają warstwy gruntów nienośnych. W związku z tym wszystkie elementy powstającej drogi muszą być posadowione na wzmocnionym podłożu. Z tego też powodu obiekty inżynierskie, takie jak wiadukty i mosty, będą wzniesione na fundamentach posadowionych na palach.

Droga ekspresowa S11
7 października br. w opolskim oddziale GDDKiA została podpisana umowa na budowę obwodnicy Kępna (woj. wielkopolskie) w ciągu drogi ekspresowej S11 (odcinek I). Na jej wykonawcę wybrano firmę Budimex”, która podjęła się zrealizować tę inwestycję za kwotę nieco ponad 66 mln zł. Przedmiotem kontraktu jest zaprojektowanie i budowa dwujezdniowej obwodnicy długości prawie 4,5 km – od drogi krajowej nr 11 do istniejącego węzła „Kępno-Krążkowy” – wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu. Budowa obwodnicy Kępna ma się zakończyć pod koniec roku 2018.

Droga ekspresowa S17
Natomiast 19 października br. GDDKiA podpisała z firmą Mota Engil Central Europe umowę na zaprojektowanie i budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S17 łączącej Warszawę z Lublinem. Wykonawca zobowiązał się zrealizować ponad 13-kilometrowy odcinek S17 pomiędzy węzłami „Skrudki” i „Kurów Zachód” za kwotę ok. 270,8 mln zł. W umowie przyjęto, że inwestycja będzie gotowa za 34 miesiące, odliczając okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca), w których będą prowadzone roboty drogowe. Realizowany odcinek S17 będzie miał nawierzchnię z betonu cementowego.

Autostarda A1
Tego samego dnia, tj. 12 października br., GDDKiA podpisała jeszcze umowę na budowę odcinka F autostrady A1 od węzła „Rząsawa” do węzła „Blachownia”. Zadanie to zrealizuje w formule „Projektuj i buduj” konsorcjum firm Salini Polska, Salini Impregilo i Todini Construzioni Generali. Wartość kontraktu to ponad 703,2 mln zł. W ramach inwestycji powstanie 20,2 km autostrady z nawierzchnią z betonu cementowego, węzły drogowe „Rząsawa”, „Lgota” i „Blachownia”, cztery miejsca obsługi podróżnych (MOP-y), Obwód Utrzymania Autostrady (OUA) z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi. Zadaniem wykonawców będzie też m.in. budowa dróg dojazdowych obsługujących tereny przyległe do autostrady, systemu odwodnienia terenu (kanalizacji deszczowej, urządzeń podczyszczających, zbiorników retencyjnych itp.) oraz urządzeń ochrony środowiska. Podpisana umowa przewiduje, że termin realizacji inwestycji wyniesie 33 miesiące od daty zawarcia kontraktu z wyłączeniem okresów zimowych.

Źródło: GDDKiA