logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr hab. inż. Krzysztof Zieliński, prof. PP, mgr inż. Laura Pawlik, mgr inż. Maria Ratajczak
Politechnika Poznańska

Kopolimer styren-butadien-styren (SBS) od lat jest typowym produktem wykorzystywanym do modyfikacji asfaltu używanego w drogownictwie i do produkcji różnego rodzaju materiałów hydroizolacyjnych. Można tworzyć różne typy SBS, m.in. liniowe lub o strukturze radialnej. Każda odmiana w nieco inny sposób modyfikuje asfalt. Do produkcji papy często stosowane są mieszanki liniowego i radialnego kopolimeru SBS, łączone w proporcjach gwarantujących uzyskanie założonych cech produktu, np. odporność na ujemną temperaturę. Umiejętność dobrania tych proporcji jest tajemnicą ściśle strzeżoną przez firmy. W artykule przedstawimy wyniki badań laboratoryjnych asfaltu modyfikowanego różną ilością SBS o strukturze liniowej i radialnej.

***

Impact of SBS type on properties of bitumens used in waterproofing materials

Styrene-butadiene-styrene copolymer (SBS) has been used for bitumen modification for years. Different varieties of SBS are produced, e.g. linear and radial. Each type of SBS modifies bitumen in a different way. Knowledge about SBS impact has particular importance in production of waterproofing materials. The article presents the results of laboratory studies of bitumen modified with different SBS quantities, both linear and radial type. Bitumen samples with various SBS content: 3, 6, 9 and 12 %, linear and radial, were subject to testing softening point using Ring and Ball method, penetration P5s/25oC/100g and Fraass breaking point. IR spectrum was also determined for linear and radial SBS. The findings showed that in bitumen with low SBS content (SBS < 3%) the selection of tested modifier is of low importance. However, it is of high importance in production of highly-modified bitumen used for manufacture of waterproofing materials, especially bitumen membranes.

Zamów dostęp do artykułu >>