logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Podsumowanie siódmej międzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych”, zorganizowanej przez Instytut Techniki Budowlanej, która odbyła się w daniach 6 – 8 listopada 2012 r. w Warszawie. Podczas sesji przedstawiciele różnych ośrodków zajmujących się tematyką bezpieczeństwa pożarowego zarówno z Polski, jak i zagranicy wygłosili 44 referaty. Dla przykładu prof. Mirosław Kosiorek omówił koncepcję stanów krytycznych z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe w nawiązaniu do projektowania konstrukcji metodą rozdzielonych współczynników bezpieczeństwa oraz czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo pożarowe i liczbę ofiar w pożarach. Prof. Björn Sundström reprezentujący SP Technical Research Institute of Sweden przedstawił wyzwania, jakie stawia stosowanie nowoczesnych wyrobów budowlanych w odniesieniu do bezpieczeństwa pożarowego. Zaś Dr Daniel Joyeux, przewodniczący grupy zadaniowej CEN/TC 127/TG 1 zajmującej się normalizacją w dziedzinie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, wyjaśnił w swojej prezentacji, dlaczego podejście zgodne z inżynierią bezpieczeństwa pożarowego wymaga ewolucji. Natomiast w sesji poświęconej konstrukcjom w warunkach pożaru, duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja prof. Ulfa Wickströma z SP Technical Research Institute of Sweden oraz Lulea Technical University prezentująca sposoby ustalania temperatury w nagrzewanych elementach konstrukcyjnych.

Zamów dostęp do artykułu >>