logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Jadwiga Fangrat, Instytut Techniki Budowlanej

W artykule opisano problematykę wymagania nr 2 Bezpieczeństwo pożarowe (w części dotyczącej reakcji na ogień wyrobów budowlanych) w świetle nowego siódmego wymagania podstawowego, którego wprowadzenie będzie wymagało wyznaczenia wskaźników umożliwiających przełożenie wymagań formułowanych wobec obiektów budowlanych.

Wymagania podstawowe (na wzór dyrektywy 89/106/EWG) dotyczące obiektów budowlanych transponowane są na wyroby przez określenie tzw. zasadniczych charakterystyk wyrobu, w odniesieniu do których powinny zostać zadeklarowane właściwości użytkowe. Spełnienie tych wymagań, przy wprowadzonym nowym oraz zmienionych trzech innych wymaganiach, będzie zależne od przyjętych rozwiązań związanych z efektywnością energetyczną, trwałością lub zawartością składników pochodzących z recyklingu. Może to w rezultacie prowadzić do konieczności zmian metod oceny konstrukcji i wyrobów oraz nowego podejścia do projektowania. Problem ten zaprezentowany jest na przykładzie bezpieczeństwa pożarowego.

Zamów dostęp do artykułu >>