logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

prof. dr inż. Andrzej Ajdukiewicz, Politechnika Śląska

Konstrukcje z „zielonego betonu”, określane są jako konstrukcje betonowe zrównoważone środowiskowo (ang. environmentally sustainable concrete structures), co oznacza, że są one „wznoszone w taki sposób, że całkowity wpływ na środowisko podczas pełnego cyklu istnienia, włączając w to okres użytkowania, jest zredukowany do minimum”. Konstrukcja z „zielonego betonu” powinna być zaprojektowana i wykonana zgodnie z przeznaczeniem obiektu (tailor-made for use) oraz dostosowana do określonego okresu użytkowania, obciążeń, wpływu na środowisko, strategii utrzymania, potrzeby ogrzewania itp. Beton stosowany w takich konstrukcjach musi spełniać wymagania dotyczące wytrzymałości, trwałości, a także np. pojemności cieplnej, a jego składniki powinny być pozyskiwane, produkowane i stosowane w sposób przyjazny dla środowiska. Autor opisuje parametry, składniki oraz zasady technologiczne "zielonego betonu".

Green concrete structures – material and technological aspects
Green concrete structures, determined also environmentally sustainable concrete structures, are defined as „structures that are constructed so that the total environmental impact during the entire life cycle, including use of the structure, is reduced to a minimum”. This means that the structure shall be designed and executed in amanner that is tailor-made for use, i. e. to the specific lifetime, loads, environmental impact,maintenance strategy, heating needs, etc. The general guidelines are presented in the paper with regard of up-to-date documents, particularly new guidelines prepared by fib (International Federation for Structural Concrete). Problems are presented in two parts: part 1 covers the material and technological aspects,while part 2will present some design rules and examples of green concrete structures.

Zamów dostęp do artykułu >>