logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

 

 

J. Kobylarz

 

 

 

W październiku 2011 r. notowano niższy niż w poprzednich miesiącach wzrost sprzedaży produkcji budowlano- montażowej zrealizowanej na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób. W porównaniu z październikiem 2010 r. była ona wyższa o 8,9% (wobec wzrostu przed rokiem o 9,4%), a w odniesieniu do września 2011 r. niższa o 4,3%.

Wzrost w skali roku dotyczył przedsiębiorstw, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 24,9% oraz wykonywanie robót o charakterze specjalistycznym – o 18,0%.  W jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu budynków odnotowano natomiast spadek – o 10,2%. W jednostkach tych produkcja była o 16,7% niższa w porównaniu z wrześniem 2011 r. W stosunku do września spadek odnotowano również w firmach, których podstawowym rodzajem działalności jest prowadzenie robót specjalistycznych – o 0,7%, a jedynie w przedsiębiorstwach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej produkcja była o 6,3% wyższa. W porównaniu z październikiem 2010 r. szybciej rosła sprzedaż robót o charakterze remontowym – o 14,6%, niż inwestycyjnym– o 5,9%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż produkcji budowlano-montażowej była o 14,9% wyższa niż w październiku 2010 r., a w porównaniu z wrześniem 2011 r. niższa o 1,5%.

Zamów dostęp do artykułu >>