logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

 S. Wall

 

Od drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia Unia Europejska odnotowuje stale postępujące obniżanie się poziomu produktywności sfery przemysłowej połączone ze zmniejszającym się zatrudnieniem w obszarach wymagających szczególnie wysokich kwalifikacji.Tendencja ta idzie w parze ze znacznym zróżnicowaniem tempa rozwoju gospodarek państw członkowskich i wzrostem cen energii. Rozwiązaniem pozwalającym na odwrócenie negatywnych trendów ma być „ucieczka do przodu” polegająca na systemowych inwestycjach w konkurencyjność i innowacyjność przemysłu UE.

Opublikowany w 2006 r. raport Aho [Creating an Innovative Europe. Report of the Independent Expert Group on R&D and Innovation appointed following the Hampton Court Summit and chaired by Mr. Esko Aho. KE, 2006] zakładał utworzenie innowacyjnej Europy przez wspólny rynek innowacyjnych towarów i usług, koncentrację zasobów, stworzenie nowych, bardziej efektywnych struktur finansowych, a także mobilność osób, środków pieniężnych oraz struktur organizacyjnych. Autorzy raportu wskazywali na potrzebę określenia priorytetowych obszarów strategicznych europejskiej gospodarki, dla których może zostać utworzone zharmonizowane otoczenie prawne, użyte odpowiednie normy oraz wykorzystane mechanizmy zamówień publicznych.

Zamów dostęp do artykułu >>