logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

M. Lipska, R. Geryło

 

Ogłoszony przez NFOŚiGW program „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków” umożliwia rozwiązanie trudnej sytuacji kanalizacyjnej na obszarach o zabudowie rozproszonej. Wykorzystanie przyznawanych środków jest uzależnione od posiadanych dokumentów oraz aktualnych badań potwierdzających, że urządzenia przed wprowadzeniem do obrotu zostały przebadane w jednostkach akredytowanych.

W Polsce nadal funkcjonują błędnie wystawione dokumenty przez jednostki nieupoważnione do przeprowadzania badań typu małych oczyszczalni. Obecnie w naszym kraju możemy przeprowadzić badania na zgodność z normami: PN-EN 12566-1:2004+A1:2006 Prefabrykowane osadniki gnilne oraz PN-EN 12566-3:2007+A1:2009 Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 – część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu budowy domowe oczyszczalnie ścieków.

 

Przed wprowadzeniem na rynek każda oczyszczalnia powinna być poddana badaniom. Przeprowadzenie badań w jednostce notyfikowanej umożliwia producentowi wystawienie deklaracji zgodności i uprawnia do oznakowania wyrobu znakiem CE, który umieszcza na wyrobie budowlanym.

Zamów dostęp do artykułu >>