logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

E. Sudoł, P. Sulik

 

O przydatności przydomowych oczyszczalni ścieków oraz osadników gnilnych decydują parametry zapewniające ich odpowiednią wytrzymałość i trwałość, co biorąc pod uwagę długotrwałość eksploatacji tego typu rozwiązań jest podstawą osiągnięcia oczekiwanego sukcesu. Do ich produkcji, ze względu na dużą odporność na oddziaływania chemiczne, dużą wytrzymałość, małą masę oraz możliwość zapewnienia powtarzalności produkcji, szczególnie rozpowszechnione są tworzywa sztuczne.

 

W praktyce przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz osadniki gnilne wykonywane są w rożnych rozmiarach, co powoduje, że przy ocenie wytrzymałości konstrukcji całego typoszeregu wykorzystuje się metody obliczeniowe, najczęściej bazujące na metodzie elementów skończonych. W tym celu tworzy się jak najbardziej odpowiadający rzeczywistości model numeryczny (rysunek), zadając odpowiednie parametry materiałowe wynikające z badań (w tym po starzeniu) oraz obciążenia.

oczyszczalnie

wynikające z badań (w tym po starzeniu) oraz obciążenia.

 

W wyniku obliczeń uzyskuje się bardzo szerokie spektrum informacji na temat deformacji zbiorników pod obciążeniem czy wartości naprężeń. Metody obliczeniowe pozwalają na optymalizację zarówno kształtu, jak i grubości poszczególnych powłok, co przyczynia się do eliminowania tzw. Słabych miejsc najbardziej narażonych na uszkodzenie oraz ewentualnie „odchudzenie” fragmentów o niewielkim wytężeniu.

 
 
 

Dodatkowo przydomowe oczyszczalnie ścieków wyposażone w połączenia rurowe (wlot, wylot + rurowe połączenia wewnątrz oczyszczalni) bada się w specjalnie przygotowanym, wodoszczelnym wykopie, o wymiarach eliminujących wpływy przyścienne, zasypanym żwirem o odpowiedniej frakcji. Celem badania jest weryfikacja wymiarów (pojemności) pod przewidzianym obciążeniem, sprawdzenie funkcjonalności oraz wodoszczelności w przypadku pracy oczyszczalni w warunkach wilgotnych.Warunki badania laminatu GRP utrzymuje się przez 24 h, a innych materiałów (np. polipropylen) przez 3 tygodnie.

Zamów dostęp do artykułu >>