logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr Janusz Kobylarz, Główny Urząd Statystyczny

W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, w III kwartale br. sprzedaż produkcji budowlano--montażowej zmniejszyła się o 7,1%, a w okresie trzech kwartałów br. wzrosła o 1,4% (wobec wzrostu przed rokiem o 18,2%). W okresie trzech kwartałów 2012 r. wzrost sprzedaży robót o charakterze inwestycyjnym wyniósł 2,1%, a robót o charakterze remontowym jedynie 0,3%.

W okresie styczeń – wrzesień br. wzrost sprzedaży produkcji budowlano-montażowej (w przedsiębiorstwach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób) zaobserwowano we wszystkich działach budownictwa: nieznaczny w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa budynków – o 0,1% (w tym w jednostkach specjalizujących się w robotach budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych odnotowano spadek o 1,4%), w jednostkach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 2,1%, a w realizujących głównie roboty budowlane specjalistyczne – o 2,6%.