logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Jan Bobrowicz, prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki, mgr inż. Jadwiga Tworek, ITB

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, Construction Product Regulation CPR 305/2011 zostało przyjęte 9 marca 2011 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 4 kwietnia 2011 r. Rozporządzenie 305/2011 ustanawia „zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych” oraz określa zasady wyrażania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i oznakowania CE na tych wyrobach.
Rozporządzenie CPR wprowadza zmiany w wymaganiach podstawowych nr 3 (Higiena, zdrowie, środowisko), 4 (Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów), 6 (Oszczędność energii i izolacyjność cieplna) oraz nowe 7 wymaganie (Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych).

W artykule opisano systemy udostępniania wyrobów na rynku oraz ich wprowadzenie wg systemu krajowego, nowe definicje używane w CPR, obowiązki producenta, importera i dystrybutora wyrobów budowlanych, zakres stosowania procedur uproszczonych oraz postanowienia przejściowe.