logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Iwański, Politechnika Świętokrzyska

Kruszywo wapienne jest pełnowartościowym materiałem do wykonywania konstrukcji nawierzchni drogowych. W przypadku kruszyw do nawierzchni drogowych nałożyły się w Polsce wymagania wynikające z nowych norm europejskich oraz równolegle funkcjonujących zapisów wycofanych Polskich Norm. W celu wdrożenia do praktyki drogowej systematyki norm PN-EN niezbędne było opracowanie szczegółowych wymagań, które zostały zatwierdzone dopiero pod koniec 2008 r. jako Wymagania Techniczne pt. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych. WT-1 Kruszywa. Ze względu jednak na okres procesu inwestycyjnego w drogownictwie, trwający kilka lat (od rozpoczęcia prac projektowych do wykonawstwa), do 2011 r. tylko na nieznacznej części nowo wybudowanych dróg warstwy konstrukcyjne wykonano zgodnie z tymi wymaganiami. W przypadku pozostałych stosowano wymagania dotyczące kruszywa zawarte w normach wycofanych ze zbioru Polskich Norm serii PN-B-11111, PN-B-11112 i PN-B-11113.