logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

28 września br. w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach odbyło się III ŚląskieForum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości połączone z obchodami Śląskiego Dnia Budowlanych 2011. Konferencję zorganizowały Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Śląska Izba Budownictwa we współpracy z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa, Izbą Projektowania Budowlanego oraz Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach pod patronatem honorowym ministra infrastruktury, wojewody śląskiego, marszałka województwa śląskiego, rektora Politechniki Śląskiej i rektora Politechniki Częstochowskiej.

Tematyka konferencji dotyczyła barier i ograniczeń w prowadzeniu działalności inwestycyjnej i budowlanej. Zdaniem organizatorów, konieczne jest przełamanie kilkuletniej stagnacji w przygotowaniu systemowych zmian prawnych regulujących procesy inwestycyjno-budowlane. Obecnie największą barierą jest przewlekłość i nieprzewidywalność procedur administracyjnych, wydłużających proces rozpoczęcia inwestycji od dwóch do trzech lat, a w przypadku odwołań nawet do pięciu lat. Konieczna jest gruntowna zmiana co najmniej kilku ustaw, począwszy od Prawa budowlanego przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo ochrony środowiska, prawo energetyczne i geodezyjne po „Prawo zamówień publicznych”. Celem III Śląskiego Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości była diagnoza stanu obecnego i zaproponowanie skoordynowanych aktów prawnych, których opracowanie i uchwalenie powinno należeć do jednych z ważniejszych zadań parlamentu i rządu nowej kadencji.

Zamów dostęp do artykułu >>