logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

European Symposium on Polymers in Sustainable Construction 2011 – Czarnecki Symposium odbyło się 7 – 8 września 2011 r. w Warszawie. Sympozjum stało się platformą wymiany najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych między światowej renomy specjalistami w dziedzinie zastosowania polimerów w betonie i konstrukcjach budowlanych w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Zaadresowane zostało do prof. Lecha Czarneckiego, aby uhonorować jego wkład w rozwój i popularyzację betonopodobnych kompozytów polimerowych. Sympozjum zorganizowała Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Instytut Techniki Budowlanej pod auspicjami JM Rektora Politechniki Warszawskiej, prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Kurnika, International Congress on Polymers in Concrete – ICPIC oraz Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. W sympozjum uczestniczyło 120 osób z 14 krajów: z Belgii, Czech, Brazylii, Izraela, Japonii, Korei Południowej, Niemiec, Portugalii, Słowenii, Szwajcarii, UK, USA, Włoch oraz z Polski. Podczas obrad przedstawiono 30 referatów w pięciu sesjach tematycznych oraz zaprezentowano 11 artykułów w ramach sesji posterowej. Analizowano takie zagadnienia, jak: konstrukcje zrównoważone w kontekście nowych rozwiązań materiałowych; diagnostyka i nowe metody badawcze oraz naprawa i ochrona powierzchniowa konstrukcji.

 

 

Zamów dostęp do artykułu >>