logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

 

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Aby więc zniszczenie zostało uznane za katastrofę budowlaną, muszą być jednocześnie spełnione dwa kryteria: niezamierzoności i gwałtowności. O zaistnieniu katastrofy, w myśl art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. A wymienionej ustawy, kierownik budowy (robót) jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego. Natomiast zakwalifikowanie wydarzenia jako katastrofy budowlanej, bez względu na stan lub zakres uszkodzenia konstrukcyjnych elementów rusztowań, wymaga dokonania oceny przez właściwy ze względu na miejscowy stopień zdarzenia organ nadzoru budowlanego. Bowiem zgodnie z art. 74 ustawy – Prawo budowlane, postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej prowadzi właściwy miejscowo organ nadzoru budowlanego

Zamów dostęp do artykułu >>