logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Stosowane obecnie metody obliczeń konstrukcji wsporczych kolejowej sieci trakcyjnej nie są więc w pełni adekwatne do stawianych przed nimi zadań. Szczególnie istotne jest uwzględnienie czynników mających wpływ na odkształcenia konstrukcji, które są zazwyczaj pomijane w obliczeniach, a w rozpatrywanym przypadku, ze względu na szczególne znaczenie Stanu Granicznego Użytkowania, mogą mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji.

Metody badań i oceny nośności zaproponowane w dokumencie 01-2/ET/2008 nie gwarantują również poprawnej interpretacji otrzymanych wyników, metoda badania sztywności jest natomiast potraktowana w tym dokumencie jedynie zdawkowo. Obecnie, przy stosowaniu sprawdzonego katalogu konstrukcji, ryzyko wynikające z powyższej sytuacji jest stosunkowo niewielkie. Błędem jednak byłoby je ignorować, ponieważ wcześniej czy później, przy wprowadzaniu nowych typów słupów i bramek kolejowych, społeczne koszty dzisiejszych niewielkich zaniedbań mogą okazać się nieproporcjonalnie duże.

Zamów dostęp do artykułu >>