logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Polsce wraz z opracowaniem Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych infrastruktura kolejowa staje się realnym studium projektowym, a w dalszej perspektywie olbrzymim zadaniem wykonawczym. Obszar działań obejmuje budowę nowych linii kolejowych oraz remont i modernizację istniejących w celu podwyższenie standardów techniczno-eksploatacyjnych.

Wyzwań stojących przed inżynierami jest więc co niemiara. Jednym z nich są bez wątpienia zagadnienia geotechniczne związane ze statecznością nasypów i skarp przekopów, zabezpieczeniem istniejących linii kolejowych i obiektów sąsiadujących na czas robót, posadowieniem nowych elementów infrastruktury kolejowej, jak również problemami osuwiskowymi. Projektowanie obiektów kolejowych wymaga podejścia indywidualnego, wykraczającego poza przyjęte schematy, a przede wszystkim zastosowania rozwiązań kompleksowych uwzględniających szczególne ograniczenia projektów kolejowych. Doświadczenia krajów, w których prace nad rozwojem kolei są dużo bardziej zaawansowane, pokazują, że doskonale sprawdzają się rozwiązania znane i sprawdzone w drogownictwie, bazujące m.in. na technologii TITAN służącej do wykonywania iniekcyjnych mikropali, kotew i gwoździ gruntowych. Technologia ta oparta jest na idei wiercenia z jednoczesną iniekcją przy użyciu zestawu traconych elementów pełniących funkcję zbrojenia konstrukcyjnego (kotwy, gwoździa gruntowego czy mikropala). Spełnia wymagania dotyczące technologii stosowanych w budownictwie kolejowym

Zamów dostęp do artykułu >>