logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ZUAT na betonowe, żelbetowe i polimerobetonowe prefabrykowane elementy studzienek kanalizacyjnych uwzględnia specyficzne polskie warunki eksploatacji tego typu elementów (m.in. surowszy klimat niż w zachodniej części Europy i w związku z tym narażenie na zamarzanie górnych elementów studni). Uwzględniają również elementy powszechnie stosowane w Polsce, a nieujęte w obowiązujących normach (np. pierścienie odciążające). Zalecenia zostały opracowane na podstawie doświadczeń praktycznych zdobytych przez pracowników IBDiM podczas badań właściwości technicznych i użytkowych elementów studzienek kanalizacyjnych oraz doświadczeń przy opracowywaniu projektów Aprobat Technicznych IBDiM.

Zamów dostęp do artykułu >>