logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

W normie PN-EN 15037-1:2008 wprowadzono, w stosunku do normy PN-B-19503:2004, nowe dodatkowe wymagania. Do najważniejszych należy zaliczyć zwiększenie klasy betonu w stopce belek stropowych do C25/30 oraz w sytuacji przejściowej (faza montażu stropu) konieczność deklarowania przez producenta belek następujących właściwości: nośności belek na zginanie; nośności belek na ścinanie; ugięcia belek. Warunki dotyczące badania belek w sytuacji przejściowej, tj. w fazie montażu stropu.

 
Norma wymaga, aby w czasie badania nośności kratownicowych belek stropowych były rejestrowane ugięcia belek do czasu osiągnięcia ugięcia równego 1/500 rozstawu podpór montażowych. Zniszczenie belki stropowej może nastąpić przed lub po osiągnięciu limitowanego ugięcia. Rozpiętości belek do badań powinny być dobrane tak, aby przy badaniu nośności na zginanie belka uległa zniszczeniu przez zginanie, a przy badaniu nośności na ścinanie – przez ścinanie. W tej sytuacji, w trybie pilnym powinny być opracowane nowe dokumentacje techniczne elementów stropowych i stropów zgodnie z Eurokodami oraz normami związanymi PN-EN, w tym odpowiednimi częściami normy PN-EN 15037.

Zamów dostęp do artykułu >>