logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Kwestie dotyczące pojedynczego elementu nie wyczerpują tematyki związanej z płytami. Równie istotne są kryteria poprawności kształtowania tarcz stropowych. Jednym z istotniejszych z nich jest zapobieżenie zaistnieniu katastrofy postępującej. W tym celu ułożone na konstrukcji wsporczej płyty dodatkowo powinny być dozbrajane. Dotychczasowe ogólne wytyczne sformułowane w rozdziale 9.6 PN-B-03264 znajdziemy także w pkt 9.10 PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu.

Zamów dostęp do artykułu >>