logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

W tradycyjnym rozumieniu prefabrykacji betonowej elementom przypisywano głównie funkcje konstrukcyjne, estetyczne natomiast na drugim planie, choć już w latach siedemdziesiątych XX w. produkowano w Polsce ściany zewnętrzne z gotową fakturą z białych grysów lub witromozaiki.

Tendencja ta została w zasadzie utrzymana, w kilku grupach prefabrykatów kolor i precyzja wykonania elementów są na pierwszym planie. Obecnie niewiele fabryk wytwarza wielkowymiarowe prefabrykaty betonowe dla budownictwa mieszkaniowego. Jedną z nich jest Fabryka Domów „Bogucin”. Także elewacje z betonu architektonicznego są w Polsce nadal rzadko stosowane. W budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej często stosowane są natomiast stropy gęsto żebrowe, płyty wielootworowe, stropy zespolone filigran oraz elementy schodowe. W przypadku budownictwa przemysłowego nie funkcjonują obecnie systemowe rozwiązania betonowych hal przemysłowych typu FF czy P-70, jednak wiele firm produkuje zestawy prefabrykatów obejmujących słupy, stroposłupy, podwaliny, belki podsuwnicowe, rygle, płatwie oraz elementy sprężone, takie jak dźwigary rozpiętości do 30m, płyty sprężone Spiroll, płyty sprężone TT-40 i TT-44 rozpiętości do 15m. Firmy specjalizują się też w produkcji prefabrykatów do wznoszenia galerii handlowych, a w ostatnich latach także obiektów stadionów. Obecnie prefabrykaty betonowe wykorzystywane są w infrastrukturze drogowej, komunikacyjnej i przesyłowej. Oferta obejmuje: całą gamę strunobetonowych belek mostowych, przepusty drogowe, prefabrykowane pale żelbetowe do wzmacniania podłoża, ekrany akustyczne zwykłe i zespolone z wykorzystaniem keramzytu lub zrębkobetonu jako warstwy redukującej hałas. Do tej grupy zaliczyć można także mury oporowe, płyty drogowe, podesty przystanków tramwajowych i kolejowych, płyty chodnikowe, kostkę brukową, krawężniki drogowe, powierzchniowe elementy odwodnieniowe itp

Zamów dostęp do artykułu >>