logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Ewa Durda, dr hab. inż. Jadwiga Laska, prof. dr hab. inż. Jan Małolepszy
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Stwierdzono, że przebadane superplastyfikatory na bazie polieterów wielokarboksylowych mogą działać przyspieszająco
lub opóźniająco na proces wiązania ABK. Ich wpływ zależy od ciężaru cząsteczkowego i polidyspersyjności polimeru, tzn. polimery o niskiej masie cząsteczkowej wydłużają czas wiązania. Zastosowane domieszki znacznie redukują ilość wody w procesie produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego. Próbki zawierające superplastyfikatory w ilościach umożliwiających redukcję wody do 20% wykazały ok. 10% większą gęstość oraz ok. 20% większą wytrzymałość na ściskanie w porównaniu z próbkami bez plastyfikatorów. Nie zaobserwowano istotnych zmian właściwości gotowego ABK w zależności od rodzaju superplastyfikatora.

Artykuł „Wpływ superplastyfikatorów polimerowych na właściwości ABK”, został wygłoszony podczas 5. Międzynarodowej Konferencji Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (wrzesień 2011 r.).