logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

CPJS dba o jakość stali zbrojeniowej – wywiad z Magdaleną Piotrowską, Dyrektorem Centrum Promocji Jakości Stali

Ewelina Kowałko: Proszę o prezentację Centrum Promocji Jakości Stali.

Magdalena Piotrowska: Centrum Promocji Jakości Stali (CPJS) to organizacja, której celem jest zapewnienie bardzo dobrej jakości wyrobów stalowych oraz promocja nowych rozwiązań materiałowych i technologicznych. Obecnie CPJS skupia się na realizacji wymienionego celu w odniesieniu do stali zbrojeniowej – dokonujemy certyfikacji stali na znak jakości EPSTAL i dbamy o jej bardzo dobrą jakość. Prowadzimy również szeroko zakrojoną działalność informacyjną wśród projektantów i wykonawców, promując najlepsze i najbezpieczniejsze rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe. Mamy również swój udział w działalności normalizacyjnej, gdyż uczestniczymy w pracach kilku komitetów technicznych zarówno polskich, jak i europejskich.

EK: Czym wyróżnia się stal EPSTAL spośród innych gatunków stali zbrojeniowej?
MP: Stal zbrojeniowa EPSTAL wyróżnia się przede wszystkim dużą ciągliwością przy jednoczesnym zachowaniu dobrych właściwości wytrzymałościowych. Żaden inny dostępny na polskim rynku gatunek stali nie ma takich parametrów, właściwych dla klasy C wg Eurokodu 2 i klasy A-IIIN wg starych polskich norm. Stal EPSTAL odznacza się również bardzo dużą stabilnością parametrów i tylko producent, który w sposób szczególny dba o proces produkcji, może otrzymać certyfikat EPSTAL. I kolejna ważna cecha tej stali – jest ona znakowana napisem EPSTAL  nawalcowanym na każdym pręcie, co ułatwia wykonawcy jej identyfikację na budowie i zapobiega oszustwom czy pomyłkom.

EK: W jakich obszarach budownictwa stosowana jest stal EPSTAL? Czy krajowi projektanci i wykonawcy chętnie po nią sięgają?
MP: Stal EPSTAL może być stosowana w przypadku każdego rodzaju konstrukcji żelbetowych. W związku z tym, że ma tzw. klasę 500 (A-IIIN wg starych polskich norm do projektowania konstrukcji betonowych i mostowych), możną ją z powodzeniem stosować wszędzie tam, gdzie konstruktor zaprojektował zbrojenie ze stali tej właśnie klasy. Ze względu na dużą ciągliwość stal EPSTAL jest szczególnie zalecana do zbrojenia konstrukcji narażonych na działanie obciążeń dynamicznych, jak np. mosty lub obiekty posadowione na obszarach górniczych.

Więcej informacji na temat stali zbrojeniowej oraz działalności CPJS na stronie www.cpjs.pl.