logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Wiesław Sarosiek

Wprowadzanie w gospodarce (w tym także w budownictwie i sektorze komunalno-bytowym) zasad zrównoważonego rozwoju wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na zagadnienia ochrony środowiska naturalnego. Bardzo duży udział budownictwa w globalnym zużyciu energii jest powodem szukania oszczędności właśnie w tym miejscu. Najistotniejsza jest oczywiście energia dostarczana do budynku podczas jego wieloletniej eksploatacji głównie na potrzeby ogrzewania (utrzymanie odpowiedniej temperatury wnętrza i dostarczenia ciepłej wody użytkowej) oraz oświetlenia. Zmniejszenie zużycia energii jest najlepszym, bo bezpośrednim sposobem redukcji emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Podejmując działania mające na celu poprawę jakości termicznej istniejących budynków, skutkujących dodatkowo efektami w dziedzinie ochrony środowiska, należy zadbać, aby nie spowodować pogorszenia komfortu użytkowania.

***

Reduction of the energy consumption and the emission of the combustion products result from thermomodernization of buildings
Effects resulting from thermomodernization prepared on the basis of energy audits were presented in this paper. The effects relate to the lowering of the demand on energy and reduce level of environmental pollution resulting from combustion the fuels on the needs of the heating of buildings.