logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) odpowiada na pytania:

  • Czy niezgodność z miejscowym planem zagospodarowania jest powodem wniesienia sprzeciwu przez organ w stosunku do zgłoszenia budowy ogrodzenia od strony ulicy lub innego miejsca publicznego?
  • Czy można dokonać odstępstwa od robót budowlanych objętych zgłoszeniem?
  • Czy możliwe jest przeprowadzenie jednej kontroli okresowej budynku wielkopowierzchniowego, obejmującej swoim zakresem kontrolę roczną i pięcioletnią?
  • Jakie konsekwencje rodzi wykonywanie remontu obiektu budowlanego bez dokonania zgłoszenia?
  • Czy w rodzinnym ogrodzie działkowym można zbudować altanę bez pozwolenia na budowę?
  • Kto wydaje dziennik budowy? Jaka jest opłata za wydanie dziennika budowy?