logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Janusz Kobylarz, Główny Urząd Statystyczny

Sierpień był trzecim już miesiącem, w którym sprzedaż produkcji budowlano-montażowej, w przedsiębiorstwach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób, ukształtowała się poniżej poziomu ubiegłorocznego (o -5%). Znacznie większe spadki odnotowano w podmiotach zajmujących się głównie budową budynków oraz specjalistycznymi robotami budowlanymi (odpowiednio o 13,3% i 6,3%). Natomiast w podmiotach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, po dwóch słabych miesiącach, odnotowano wzrost o 4,6%.
Jednak w porównaniu z lipcem 2012 r. sprzedaż produkcji budowlano-montażowej wzrosła o 5,7%. Lepsze wyniki odnotowano w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 15,9%) i specjalistyczne roboty budowlane (o 4,4%), spadek natomiast w jednostkach zajmujących się głównie wznoszeniem budynków – o 3,2%.