logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr Małgorzata Kowalska

Największy spadek produkcji w sierpniu 2012 r., w porównaniu z sierpniem 2011 r., o ponad 30%, wykazali producenci ceramicznych pustaków stropowych – o 46,9%, farb i lakierów na bazie poliestrów, o masie rozpuszczalnika organicznego powyżej 50% – o 46,8%, wykładzin podłogowych ściennych lub sufitowych z tworzyw sztucznych – o 33,8%, w tym wykładzin podłogowych z PVC – o 38,8% oraz betoniarek – o 31,8%. Znaczne zmniejszenie rozmiarów produkcji, o 20 – 30%, raportowali również producenci gazomierzy – o 29,9%, papy – o 24,6%, wyrobów sanitarnych z porcelany – o 22,9%, masy betonowej – o 21,8%. O 10 – 20% mniej niż w sierpniu 2011 r. wyprodukowano płyt parkietowych do podłóg mozaikowych – o 18,7%, przy wzroście produkcji płyt parkietowych do podłóg niemozaikowych – o 7,0%, farb i pokostów na bazie polimerów akrylowych lub winylowych, o masie rozpuszczalnika organicznego powyżej 50% – o 18,4%, cementu – o 16,9%, silikatowych elementów ściennych – o 16,7%, wapna – o 13,9%, niektórych rodzajów farb i pokostów na bazie poliestrów – o 12,7%, cegły i elementów budowlanych ceramicznych, wypalanych z gliny – o 11,4%, w tym cegły wypalanej z gliny – o 20,3%, a pustaków ściennych ceramicznych – o 10,8%. Spadek nieprzekraczający 10% poziomu ubiegłorocznego zanotowano w produkcji jednokomorowych szyb zespolonych – o 7,9%, przy wzroście produkcji szyb wielokomorowych – o 30,5%, bloków ściennych z betonu lekkiego – o 6,8%, w tym autoklawizowanego betonu komórkowego – o 5,9%, drzwi, okien, ościeżnic i progów z tworzyw sztucznych – o 6,5%, przy wzroście produkcji tych wyrobów z drewna – o 7,0%, farb i lakierów na bazie polimerów akrylowych lub winylowych, wodorozpuszczalnych – o 4,3%, wodomierzy – o 4,0%, rur, przewodów i węży sztywnych z PVC – o 2,3%, dachówki ceramicznej – o 2,3%, blachy walcowanej na zimno – o 1,3% oraz farb i lakierów chlorokauczukowych, chemoutwardzalnych, epoksydowych i poliuretanowych, o masie rozpuszczalnika organicznego powyżej 50% – o 1,2%.