logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Anna Król

O celowości i ważności problematyki uwalniania metali ciężkich z konstrukcyjnych materiałów budowlanych świadczyć może fakt powołania, w ramach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego, Komitetu Technicznego TC 351, którego celem jest przygotowanie odpowiednich uregulowań normalizacyjnych w tej dziedzinie. W przyszłości będą one stosowane we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jednocześnie w literaturze pojawia się wiele doniesień na temat potrzeby nie tylko prawidłowej oceny wymywania substancji niebezpiecznych z materiałów konstrukcyjnych lub matryc zestalających, ale także predykcji tego procesu z dłuższym czasie. Aby to osiągnąć, niezbędne jest modelowanie procesu wymywania w funkcji czasu, ale także w funkcji innych parametrów, np. pH cieczy wymywającej, wpływających na uwalnianie się np. metali ciężkich. Podaje się ponadto, iż jednym z warunków kompleksowej i prawidłowej oceny poziomu uwalniania się metali ciężkich z matryc, których składnikiem podstawowym jest spoiwo mineralne, będzie prowadzenie testów z uwzględnieniem działania warunków atmosferycznych.

***

Methods and assesment of heavy metals leaching from construction materials
The civil engineering structures and elements, wherein concrete makes the principal component, have been in common use and can be found all around us. Since numerous waste materials and industrial by-products have been used in the production of cement and concrete, attention should be paid to the environmental impacts of contemporary construction materials. Within that area, it is especially important to evaluate the release of heavy metals to the aquatic environment and/or to the soil. The paper presents the testmethods which are applicable in the assessment of the leaching level of heavy metals from the construction materials.