logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Roman Jarmontowicz

Wprowadzenie Eurokodów oraz normy PN-EN 15037:2011 do zbioru aktualnych Polskich Norm spowodowało potrzebę dostosowania ceramiczno-żelbetowych stropów belkowo-pustakowych do wymagań zawartych w tych dokumentach. W Polsce do tej grupy można zaliczyć przede wszystkim stropy CERAM, POROTHERM i FERT. Stropy POROTHERM już zostały przeprojektowane i dostosowane do wymagań wymienionych dokumentów, natomiast inne wymagają podjęcia prac adaptacyjnych. W Polsce najczęściej są stosowane ceramiczno-żelbetowe stropy belkowo-pustakowe z pustakami ceramicznymi niekonstrukcyjnymi i rzadko z pustakami konstrukcyjnymi. Nie stosuje się natomiast stropów z pustakami częściowo konstrukcyjnymi.