logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

GUNB informuje:

1. Czy do projektu budowlanego należy dołączyć umowę z dostawcą mediów lub dokumentację warunków przyłączenia?

2. Kiedy należy przeprowadzić pierwszą kontrolę budynku wielkopowierzchniowego po oddaniu go do użytkowania?

3. Czy postawienie reklamy wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

4. Jaka procedura jest wymagana przy przebudowie linii sieci elektroenergetycznej, polegającej na zwiększeniu jej długości?

5. W jakim terminie należy zrealizować nakaz rozbiórki obiektu tymczasowego, przewidzianej w decyzji o pozwoleniu na
budowę?

6. Czy zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga dokonania zmiany w projekcie  budowlanym?