logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Panel SIP to płyta warstwowa składająca się z rdzenia (styropian, poliuretan) i okładzin z płyt OSB, cementowych, magnezowych, aluminiowych, a nawet gipsowo-kartonowych.W krajach Unii Europejskiej płyta taka musi spełniać wymagania podane w ETAG nr 016.

W klasycznych rozwiązaniach panele SIP łączone są na tzw. obce pióro (typu Spline). W połączeniach, gdzie  zaplanowano elementy konstrukcyjne takie jak słupy i rygle, wprowadzane są odpowiedniej grubości belki drewniane, z których w prosty sposób można zbudować ciągłą konstrukcję szkieletową budynku. Znane są również rozwiązania, w których zamiast drewna używa się betonu zbrojonego.

Od niedawna w Polsce technologię SIP w ujęciu klasycznym i nieco zmodernizowanym wdraża LS TECH HOMES S.A. z Bielska-Białej. W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 firma ta w Czechowicach-Dziedzicach zainstalowała w swoich halach bardzo nowoczesną linię technologiczną do produkcji paneli wyposażoną
m.in. w sterowane komputerowo plotery do cięcia styropianu, klejarkę z odpowiednią elektroniką do dozowania i  nawilżania kleju, prasy hydrauliczne i maszyny CNC do wycinania otworów w panelach.