logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Współczesna architektura odkryła beton jako materiał wykończeniowy. Przed projektantami postawiono dodatkowe zadanie: trzeba zaprojektować beton jako materiał konstrukcyjny o szczególnych wymaganiach dotyczących koloru, faktury, tekstury, jednorodności powierzchni. Betony cementowe projektowane jako architektoniczne są bardzo trudne do wykonania. Na wygląd powierzchni betonowej ma wpływ: wskaźnik wodno-cementowy; urabialność mieszanki; warunki dojrzewania, temperatura, wilgotność; czas pozostawania w deskowaniu; rodzaj drewna, z którego wykonane jest deskowanie.

Rysy skurczowe
W betonach elewacyjnych rysy skurczowe znacznie pogarszają jakość elementów. Od dawna w celu ich uniknięcia stosowane są włókna polipropylenowe. Ze względu jednak na małe moduły sprężystości polipropylenu nie jest on przydatny do przenoszenia naprężeń w rysach związanych z obciążeniami. Skutecznym sposobem podniesienia wytrzymałości betonu jest zastosowanie mikrozbrojenia stalowego lub zbrojenia włóknami szklanymi. Betony zbrojone włóknem szklanym zwane są GFRC. Produkuje się je dwoma sposobami: metodą natrysku oraz przez dodanie do mieszanki betonowej (wówczas włókna znajdują się w całej objętości betonu, a nie tylko w warstwie zewnętrznej). Dodanie włókien szklanych powoduje, iż zwiększa się znacznie wytrzymałość betonu na zginanie i rozciąganie. Betony architektoniczne wykonuje się m.in. jako cienkie okładziny grubości od 8 mm

Zamów dostęp do artykułu >>