logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Protection against impact sound transmission from stairwells into protected areas

dr hab. inż. Barbara Szudrowicz

Przenoszenie dźwięków uderzeniowych z klatek schodowych do pomieszczeń chronionych stanowi istotny problem zwłaszcza w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Normy określające wymagania akustyczne w odniesieniu do ochrony przeciwhałasowej w budynkach mieszkalnych uwzględniają ten problem przez określenie dopuszczalnego poziomu dźwięków uderzeniowych przenikających do mieszkań z podestów, spoczników i biegów schodowych. Normowanym parametrem, podobnie jak w przypadku np. stropów międzymieszkaniowych, jest wskaźnik ważony znormalizowanego lub wzorcowego poziomu uderzeniowego L’ nw lub L nT, w . Oznacza to, że ocena przenoszenia dźwięków uderzeniowych z klatki schodowej do mieszkania oparta jest nie na rzeczywistych poziomach materiałowych zakłóceń akustycznych wywołanych przez użytkowników klatki schodowej, lecz na pomiarowej ocenie poziomu uderzeniowego przenikającego do pomieszczeń chronionych przy działaniu wzorcowego znormalizowanego stukacza ustawionego na poszczególnych elementach klatki schodowej (podestach, spocznikach, biegach schodowych).

PN-B-02151-3:1999 uwzględnia wymagania dotyczące ograniczenia przenoszenia dźwięków uderzeniowych do mieszkań z klatek schodowych korytarzy komunikacji ogólnej jedynie w budynkach wielorodzinnych o układzie korytarzowym. Jednak sformułowanie tego wymagania nie jest precyzyjne. Odnośnik do wartości wskaźnika L’ nw może sugerować, że wymaganie to dotyczy przenoszenia dźwięków uderzeniowych tylko z korytarzy. Nie jest jeszcze przesądzone, jak to wymaganie będzie uściślone przy nowelizacji wymienionej normy. Dyskusje na ten temat trwają. Można natomiast z całą pewnością przyjąć, że norma określająca wyższe standardy akustyczne budynków mieszkalnych (projekt jest przygotowany do przekazania do KT ds. Akustyki Architektonicznej) będzie obejmowała ograniczenie przenoszenia dźwięków uderzeniowych z klatek schodowych przy zróżnicowanym poziomie tego ograniczenia w budynkach o różnym standardzie akustycznym.

Na podstawie przeglądu norm wybranych państw europejskich można stwierdzić, że podejście do ochrony przed przenikaniem zakłóceń akustycznych z klatek schodowych jest różne. Dla przykładu wg DIN 4109 (wydanie 1989 r.) maksymalny wskaźnik ważony znormalizowanego poziomu uderzeniowego przenikającego do mieszkań z klatek schodowych (z podestów i biegów schodowych) w budynkach wielorodzinnych wynosi L’ nw ≤ 58 dB.(...)

(...)

Więcej w miesięczniku "Materiały budowlane" 8/2012 >>