logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

13 – 15 czerwca br. odbyła się w Krakowie 7. Międzynarodowa Konferencja „Analytica lModels and New Concepts in Concrete and Masonry Structures” (AMCM 2011). Jej organizatorami byli: Sekcja Konstrukcji Betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Polska Grupa fib („federation international du beton”), Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej, we współpracy z Polskimi Grupami IIFC (The International Institute for FRP in Construction) i IABSE (The International Association for Bridge and Structural Engineering), Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa – oddział małopolski,Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa oraz Miastem Kraków. Patronat nad konferencją objęli: JM Rektor Politechniki Krakowskiej, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, Przewodniczący Komitetu Nauki PZiTB. Nad programem Konferencji czuwał Komitet Naukowy pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż., dr. h.c. Andrzeja Ajdukiewicza (Politechnika Śląska) grupujący wybitnych polskich ekspertów z zakresu żelbetu i konstrukcji murowych. Zespół ten wspomagany był przez Międzynarodowy Komitet Doradczy. Pracom Komitetu Organizacyjnego przewodniczył dr hab. inż. Andrzej Winnicki, prof. PK. Znaczącego wsparcia w organizacji tego przedsięwzięcia udzielili również Platynowi Sponsorzy, firmy Budimex i Peri.

Zamów dostęp do artykułu >>