logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Proces inwestycyjny w budownictwie ma ściśle określone etapy i obejmuje wiele działań powiązanych ze sobą, które tworzą ciąg przyczynowo-skutkowy, a więc rozwiązania i decyzje przyjęte we wcześniejszej fazie procesu wywierają określony skutek w fazie następnej. W związku z tym, na warunki pracy podczas realizacji obiektu budowlanego mają wpływ rozwiązania przyjęte na etapie wykonania dokumentacji projektowej. W trosce o bezpieczeństwo pracy na placu budowy, w ustawie Prawo Budowlane oraz w rozporządzeniach z nią związanych, zamieszczono wiele wymagań dotyczących procesu inwestycyjnego, które

mają zapewnić bezpieczeństwo pracy w trakcie realizacji obiektu. Zagadnienia bhp w fazie projektowania obiektu budowlanego.
W artykule 5 ustęp 1 Prawa Budowlanego (Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami) zapisano, że Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:….. warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. Rozwijając treść tego artykułu, zdefiniowane zostały obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego w dziedzinie bezpieczeństwa pracy na placu budowy.

Zamów dostęp do artykułu >>