logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Anna Panek

1 lipca 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. W tym momencie ulegną znacznej zmianie przepisy dotyczące Europejskich Aprobat Technicznych (ETA), które nie będą już wydawane, lecz zostaną zastąpione Europejskimi Ocenami Technicznymi (EOT).

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 6/2013, strona 104-105 (spis treści >>)