logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

inż. Małgorzata Głowacz, Instytut Techniki Budowlanej

Panuje powszechne przekonanie, że za informacjami podawanymi na wielu etykietach produktów ekologicznych nie kryje się faktyczna efektywność środowiskowa. Wiele organizacji branżowych apelowało o przyjęcie wspólnego podejścia bazującego na unijnych ocenach naukowych i analizie cyklu życia. Jak można poprawić sposób informowania o efektywności środowiskowej? Komisja Europejska, na podstawie współpracy z zainteresowanymi podmiotami i kręgami naukowymi, opracowała dwie rzetelne i kompleksowe metody oceny i porównywania efektywności środowiskowej: metodę oznaczania śladu środowiskowego produktów (PEF) oraz metodę śladu środowiskowego przedsiębiorstw (OEF).

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 6/2013, strona 46-47 (spis treści >>)