logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Kwiecień br. był kolejnym miesiącem obserwowanego od roku wzrostu sprzedaży produkcji budowlano-montażowej. Roboty zrealizowane na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób były, w cenach  stałych, o 15,6% wyższe niż przed rokiem (wobec spadku w kwietniu ub. roku  o 6,3% i wzrostu o 24,2% w poprzednim  miesiącu) i o 9,7% w porównaniu  z marcem br. W porównaniu z kwietniem  ub. roku i marcem br. wzrost odnotowano  w przedsiębiorstwach, których podstawowym  rodzajem działalności są roboty  związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, odpowiednio o 36,5% i o 37,4% oraz roboty budowlane specjalistyczne – o 21,0% i o 1,2%. Spadek dotyczył natomiast jednostek specjalizujących się we wznoszeniu budynków, odpowiednio o 1,1%i o 2,6%(tabela 1). Sprzedaż robót o charakterze inwestycyjnym zwiększyła się o 18,0%, a o charakterze remontowym– o 10,7%. Po wyeliminowaniu czynników sezonowych produkcja była o 14,9% wyższa niż w kwietniu ub. roku, natomiast w ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,5%.