logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Zgodnie z wstępnymi danymi GUS, opracowanymi na podstawie raportów dużych przedsiębiorstw przemysłowych, zatrudniających 50 i więcej osób, w kwietniu 2011 r. w niewielkim stopniu poprawiły się wyniki produkcji w porównaniu z kwietniem 2010 r., natomiast pogorszeniu uległy wyniki w porównaniu z marcem 2011 r. W efekcie takich notowań liczba grup wyrobów z dodatnią dynamiką produkcji w okresie narastającym styczeń – kwiecień 2011 r. była analogiczna jak w okresie styczeń – marzec 2011 r., ale poziom wskaźników uległ obniżeniu. Spośród 43 obserwowanych grup wyrobów, poziom produkcji 32 grup był w kwietniu 2011 r. wyższy niż w kwietniu 2010 r., ale tylko 18 wyższy niż w marcu 2011 r. (w marcu 2011 r. wzrost produkcji, w porównaniu z lutym 2011 r., zanotowano aż w 38 grupach wyrobów). Wyniki zanotowane w ciągu czterech miesięcy 2011 r. były lepsze niż w analogicznym okresie ub. roku w 30 pozycjach (podobnie jak za okres trzech miesięcy), ale tylko w 12 dynamika produkcji była wyższa od notowanej w okresie styczeń – marzec 2011 r.