logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Deklaracja środowiskowa określa istotne aspekty środowiskowe wyrobu w zdefiniowany sposób. Jej opracowanie  polega na dokonaniu oceny wyrobu przez  określenie jego charakterystyki wyrażonej zbiorem odpowiednio dobranych kryteriów, którymi są kategorie oddziaływania na środowisko, energochłonność w cyklu życia lub  adekwatne cechy ekologiczne. Zweryfikowana deklaracja środowiskowa może być użyta do celów informacyjnych, projektowych oraz komercyjnych. Zasady prowadzenia analizy cyklu życia wyrobów są od ponad 10 lat elementem prac badawczych ITB. Podjęte w ostatnich 4 latach działania dotyczące metodologii ITB prowadzone są równolegle do prac komitetu CEN TC 350 ds. zrównoważonego budownictwa nad normą oceny środowiskowej wyrobów budowlanych. Prace te pozwoliły uczestniczyć w procesie harmonizacji metod oceny cyklu życia wyrobu tzw. LCA (Life Cycle Assessment).Wyniki prac, które zaprezentuję w artykule, pozwalają wdrożyć do praktyki ITB normę prEN 15804 Sustainability Of Construction Works – Environmental Product Declarations – Product Category Rules w momencie jej uznania w systemie normalizacyjnym (połowa 2011 r.). Norma ta określa zasady prowadzenia analizy LCAdla wyrobów budowlanych w celu określenia tzw. deklaracji środowiskowej III typu (inaczej EPD – Environmental Product Declaration). Doświadczenie w zakresie analizy LCA przyczyniło się do opracowania procedury przyznawania deklaracji środowiskowej ITB.