logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

W budownictwie przemysłowym funkcja pomieszczeń (np. przestrzeń magazynowa), czy też sposób prowadzenia instalacji i mediów w pomieszczeniach często nie pozwalają na zastosowanie typowych okien.Wówczas projektanci decydują się na doświetlenie przestrzeni użytkowej tych obiektów za pośrednictwem pasm świetlnych czy też świetlików punktowych w dachach. Pasma świetlne zapewniają optymalne i równomierne doświetlenie pomieszczeń światłem dziennym m.in. w halach magazynowych, przemysłowych i wystawienniczych, sportowych, supermarketach oraz klatek schodowych w budynkach wielokondygnacyjnych. Charakterystyka pasm świetlnych Pasmo świetlne składa się z podstawy i kopuły pasma z wypełnieniami stałymi. Może być też dodatkowo wyposażone w klapy wentylacyjne lub dymowe. Zakres normy zharmonizowanej PN-EN 14963:2006 Pokrycia dachowe. Podnoszone ciągłe naświetla z tworzywa. Klasyfikacja, wymagania i metody badań. Ściany osłonowe. Norma wyrobu obejmuje pasma świetlne z tworzyw sztucznych (np. GF-UP, PC, PMMA, PVC) z wieńcami lub bez wieńców nasadowych wykonanych np. z GF-UP, PVC, stali, aluminium lub drewna. Przeznaczone są do montażu w dachach płaskich lub o niewielkim nachyleniu (wg normy wyrobu do 10° nachylenia do poziomu wzdłuż i w poprzek rozpiętości dachu). Zgodnie z definicją z normy pasma świetlne są to podnoszone ciągłe naświetla z tworzywa.