logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Czytając publikacje techniczne ostatnich lat,można stwierdzić, że w terminologii związanej z konstrukcjami murowymi zaczyna pojawiać się chaos polegający m.in. na wprowadzaniu nowych terminów technicznych w miejsce już istniejących, na nazywaniu tych samych zjawisk różnymi określeniami, na stosowaniu nieprawidłowych nazw materiałów lub wyrobów itp. Język techniczny powinien być możliwie najbardziej precyzyjny i jednoznaczny. Jeżeli tej zasady nie będziemy przestrzegać, to będą powstawać nieporozumienia, błędy w interpretacji publikowanych materiałów, a w skrajnych przypadkach mogą powstawać także błędy w projektowanych i realizowanych obiektach budowlanych.