logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr Janusz Kobylarz, Główny Urząd Statystyczny

W kwietniu br. ogólny klimat koniunktury w budownictwie jest nadal pesymistyczny, chociaż nieco lepszy niż w poprzednich sześciu miesiącach, ale gorszy niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzynastu lat. Mniej niekorzystne niż w marcu br. są oceny i prognozy dotyczące sytuacji finansowej oraz produkcji budowlano-montażowej. Poprawiły się pesymistyczne przewidywania na temat portfela zamówień na rynku krajowym. Zapowiadane redukcje zatrudnienia mogą być mniejsze od planowanych przed miesiącem. Firmy budowlane przewidują spadek cen realizacji robót budowlano-montażowych zbliżony do zapowiadanego w marcu br.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 5/2013, strona 59-61 (spis treści >>)