logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski
mgr inż. Jerzy Howis, Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o.

Do podniesienia trwałości, funkcjonalności i bezpieczeństwa przepustów w infrastrukturze komunikacyjnej przyczyniają się nowe sposoby ich konstruowania, materiały i technologie. Nie bez znaczenia jest fakt, że konstrukcje te są projektowane i wykonywane w sposób coraz bardziej ekonomiczny przy uwzględnieniu aspektów ekologicznych.
Autorzy omawiają przepusty komunikacyjne pod kątem materiałów stosowanych do budowy ich konstrukcji oraz opisują metody zwiększania trwałości przepustów.

***

Culverts were built from the very beginning when the first road and railway lines. Therefore, at the moment, we are dealing with traditional culverts and arising in Poland recently – modern culverts. In the construction of culverts we have a great variety of materials and technology. Like the other constructions that are part of amodern transport infrastructure, besides functional values is important an aspect of durability of these structures.The paper comparison materials and construction technology of culverts in aspect of their service life.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 5/2013, strona 21-24 (spis treści >>)