logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr hab. inż. Bożena Hoła
mgr inż. Marek Kliber

Prace na wysokości zaliczane są do prac szczególnie niebezpiecznych [1]. Należą do nich roboty związane z budową i rozbiórką obiektów budowlanych, wykonywaniem izolacji termicznej ścian budynków, remontem dachów, kominów, masztów i innych konstrukcji wysokich, prace podczas budowy i konserwacji mostów, kładek i estakad. W przypadku gdy roboty budowlane prowadzone są na wysokości powyżej 5 m, należy przed ich wykonaniem sporządzić plan bioz [2]. Prace na wysokości powyżej 2 m, w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości, powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby [3]. 

Literatura
[1] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650).
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126).
[3] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288)].
[4] Wypadki przy pracy, GUS, Informacje i opracowania statystyczne).

Zamów dostęp do artykułu >>