logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Rafał Krzywoń
dr inż. Grzegorz Wandzik
Politechnika Śląska

Projektowaniu elementów skręcanych poświęcono stosunkowo krótki podpunkt 6.3. Eurokodu 2. Zostały w nim zdefiniowane zasady ogólne projektowania elementów skręcanych (pkt 6.3.1.) oraz metoda ich obliczania (pkt 6.3.2.). W zasadach ogólnych określono sytuacje, w których analiza obliczeniowa skręcania jest konieczna oraz wskazano przypadki, gdy projektowanie elementów skręcanych można sprowadzić do zastosowania zbrojenia minimalnego gwarantującego ograniczenie zarysowania.
W artykule zwrócono uwagę na wyjaśnienie pochodzenia niektórych zależności, a w niektórych sytuacjach przedstawiono własną ich interpretację.

***

Design of reinforced concrete members under torsion according to Eurocode 2

Design of RC members subjected to torsional moment according to Eurocode 2 have been discussed. Short description of model have been introduced. Relations between shear and torsion have been highlighted. Some comments of shortcomings in problem description was mentioned.

Zamów dostęp do artykułu >>