logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Nadmierne obciążanie pojazdów, powyżej dopuszczalnych wartości określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, stanowi od lat poważny problem w Polsce. Zgodnie z danymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, na naprawę uszkodzeń nawierzchni dróg spowodowanych poruszaniemsię po drogach tych pojazdów co roku budżet państwa ponosi wydatki 6 – 8 mld PLN. Pojazdy te nie tylko niszczą nawierzchnię, ale stanowią również poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z danych policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego wynika, że w 2009 r. zanotowano ok. 2 500 wypadków spowodowanych przez kierowców pojazdów ciężkich, w których śmierć poniosło prawie 300 osób, a rannych zostało ponad 3 500. Znaczna część tych pojazdów była przeciążona, co bezpośrednio przyczyniło się do wypadków (m.in. znaczne wydłużenie drogi hamowania pojazdu przeciążonego).