logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

W kwietniu 2011 r. firma Paroc Polska wprowadziła na rynek nową płytę fasadową z wełny kamiennej do izolacji cieplnej ścian zewnętrznych metodą BSO (bezspoinowy system ocieplenia ścian, z wykończeniem z tynku cienkowarstwowego). Płyta o handlowej nazwie PAROC FAS B jest uzupełnieniem kompleksowej oferty Paroc Polska Sp. z o.o. obejmującej termiczną i akustyczną izolację fasad wykonywanychmetodą BSO.Można ją stosować do ocieplania ścian zewnętrznych termomodernizowanych obiektów, a także w budynkach zaprojektowanych jako energooszczędne lub pasywne, bowiem ma ona niski, deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,036 W/mK.