logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Janusz Kubiak
dr inż. Aleksy Łodo
dr inż. Jarosław Michałek
mgr inż. Stanisław Wójcik

Modernizacja tranzytowych linii kolejowych w Polsce stwarza warunki do zastosowania nowoczesnych konstrukcji wsporczych trakcji kolejowej. Po 17 latach od zastosowania pierwszych słupów trakcyjnych z betonu wirowanego na szlaku kolejowym w rejonie Wrocławia i na torze doświadczalnym w Węglewie koło Żmigrodu, w 2011 r. zrealizowano pół sekcji na linii kolejowej Nr 61 Częstochowa – Kielce (odcinek Małogoszcz – Bukowa), a w 2012 r. kilka sekcji naciągowych o łącznej długości ok. 7 km na słupach trakcyjnych typu ETG i ETGw z betonu wirowanego, których producentem jest firma Strunobet-Migacz Sp. z o.o. Słupy zaprojektowano i wykonano zgodnie z normą zharmonizowaną PN-EN 12843:2008.

 

***

The implementation investigations on post-tensioned prestressed spun concrete columns of rail traction

In modernizing of railways new structural solutions are being applied more and more courageously – including post-tensioned prestressed spun concrete columns. The attempts of industrial implementation of post-tensioned prestressed concrete traction columns produced by Strunobet-Migacz Ltd. were undertaken in 2011 and 2012 on the railway No 61 Czestochowa – Kielce. In the presenting paper the methodology of investigations and the results of trial loads of post-tensioned prestressed spun concrete traction columns used on this railway were described.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 3/2013, strona 19 (spis treści >>)