logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr Adam Sochacki

Okres ostatnich kilkunastu miesięcy wykazał, że sytuacja gospodarcza w Europie, a szczególnie w krajach Eurolandu, jest bardzo niestabilna. Finansowe rynki europejskie mocno falują, od euforii po głęboką depresję, reagując na kolejne odsłony „tragedii greckiej” i informacje o obniżaniu pozycji ratingowych kolejnych krajów Eurolandu. Po pewnym ożywieniu na europejskim rynku budowlanym notowanym w końcu 2010 r. i trwającym do III kwartału 2011 r. sytuacja w IV kwartale 2011 r. uległa pogorszeniu (rysunek 1).Wprawdzie produkcja budowlana w 27 krajach Unii Europejskiej w IV kwartale 2011 r. była o 2,1% wyższa niż przed rokiem, ale w wyniku załamania w latach 2009 – 2010 jej poziom był o ponad 10% niższy niż w analogicznym kwartale 2005 r.

Zamów dostęp do artykułu >>